Startseite

WGT 2011 - bestätigte Künstler

Veröffentlicht von: WGT

Datum: 21.03.2011

18 SUMMERS (D) - ALLY THE FIDDLE (D) - TROBAR DE MORTE (E) - CRIMFALL (FIN) - EVIAMARA (D) - FEINDFLUG (D) - LARRNAKH (H) - RABENSCHREY (D) - OCTOBER TIDE (S) - VROUDENSPIL (D) - EMPYRIUM (D) – Weltpremiere

Festival:

http://www.wave-gotik-treffen.de/